08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja Skrot Värmdö

Har du järn- och metallskrot du vill bli av med? All Metal Recycling finns här för dig som önskar sälja skrot på Värmdö och ser till att du snabbt och smidigt blir av med det skrot du har till övers, samtidigt som du också tjänar en slant. När du säljer ditt skrot till oss gör du dessutom en viktig insats för miljön, då vi ser till att materialet återanvänds i industriella verksamheters tillverkande av nya produkter.


Sälj ditt metallskrot och skona miljön

 Att framställa nya metaller, exempelvis stål, kräver stora mängder energi. Genom att ta vara på förbrukade produkter kan energibesparingar på cirka 75% uppnås, jämfört med att producera nytt stål från malm. För aluminium rör det sig om cirka 95% besparad energi. Återvinning av ett ton järn innebär mer än ett ton insparade koldioxidutsläpp, och för ett ton aluminium är det dryga 9 ton koldioxidutsläpp som miljön skonas från. På en global skala resulterar återvinningen av aluminium i över 100 miljoner (!) ton insparade koldioxidutsläpp varje år. Således bidrar du också till stora energibesparingar, minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar värld för oss alla att leva i när du säljer ditt metallskrot till oss!

Sälja skrot Värmdö

Sälja skrot på Värmdö - steg för steg

Så gott som alla olika material går i dagsläget att lämna för återvinning, inte minst olika sorters metaller - metall är i princip återvinningsbart till oändlighet. I och med de stora besparingar som finns att göra genom återvinning i jämförelse med nyproduktion, som framgår av exemplen ovan, är det enormt viktigt med återanvändning när det gäller olika metaller och det bör därför alltid vara det självklara förstahandsvalet. All Metal Recycling vill göra processen smidig och effektiv för dig genom att erbjuda en enkel lösning. Så här går det till att sälja skrot på Värmdö:

1. Du samlar ihop det skrot du önskar sälja.

2. Skrotet levereras till oss antingen av er eller via transport ni bokat med oss.

3. Vi tar emot metallerna och sorterar dem för att de ska kunna återvinnas så effektivt som möjligt.

4. Därefter väger vi metallerna och räknar ut din ersättning baserat på aktuella kilopriser.

Återvinningsprocessen inleds och du får betalt inom 5 dagar som privatperson eller vid månadsskifte för företag.

All Metal Recycling tar sitt miljöarbete på största allvar och vi är proaktiva i att fortbilda oss och utveckla vår kunskap på området. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns för miljö och kvalitet enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015, de mest använda standarderna i sitt slag globalt, för att hålla en hög nivå vad gäller kvalitet och minskande av total miljöbelastning. En av våra ambitioner är att själva bli ISO-certifierade under år 2022.

Vid behov av transport erbjuder vi upphämtning eller utställning av containrar för att samla skrotet mot en kostnad. Välkommen att kontakta oss vid frågor kring transport, vad för sorts skrot vi tar emot, vårt hållbarhetsarbete eller andra funderingar!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in