08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Metallskrot Nacka

Metallskrot förekommer i många olika former och kan uppstå i såväl vardagliga situationer som i industriella processer. Till exempel när du bestämmer dig för att göra dig av med en uppsättning gamla bestick, eller när en industrimaskin har gjort sitt och ska demonteras. Vart detta skrot sedan tar vägen kan variera; kanske blir det liggandes i något förråd eller längst bak i en lagerlokal. Om så är fallet så vill vi erbjuda en bättre, mer lönsam lösning för både privatpersoner och företag - sälj ditt metallskrot till oss på All Metal Recycling!

Vi arbetar med återanvändning av järn- och metallskrot i syfte att ta vara på dessa material och se till att de kan användas på nytt i olika industriella verksamheter. När du säljer ditt skrot till oss är du således delaktig i ett hållbart hanterande av metallskrot inte bara i Nacka, utan hela världen!

Vikten av att återanvända metallskrot

 Metaller är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera, då de förekommer i alla möjliga olika prylar och konstruktioner vi använder och nyttjar i vår vardag. Stål är den ohotat mest använda metalliska råvaran världen över och järn, aluminium samt koppar de mest använda metallerna. Över 90% av den järnmalm som produceras inom EU kommer från Sverige och svenska gruvor (SveMin). Under de senaste årtiondena har det inom Europa funnits ett underskott på metaller, och i takt med fortsatt befolkningstillväxt och utveckling globalt kommer det av allt att döma även i framtiden finnas en stor efterfrågan på olika metaller (MineFacts).

Att enbart producera ny metall för att bemöta denna stora efterfrågan vore inte hållbart, och redan i dagsläget utgör återvunnen metall en viktig del av den totala produktionen. Genom att bli ännu bättre på att återanvända och förvalta den metall som en gång redan producerats kan vi öka denna andel ytterligare, vilket också innebär en minskning av den stora energimängd som brytning och framställning av metaller kräver. Återanvändning av de vanligaste metallerna kräver cirka 5-25% så mycket energi som nyproduktion, beroende på vilken sorts metall det rör sig om. Därutöver gör återanvändningen av metaller det också möjligt att drastiskt minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som annars uppstår exempelvis då kol används som reduktionsmedel i masugnar och järnsvampverk (Jernkontoret). 

Vi tar hand om ditt metallskrot i Nacka

 Det ska inte vara jobbigt att göra sig av med metallskrot på rätt sätt. Vi tar emot ditt skrot, sorterar det, fastställer volymen av olika material och beräknar med grund i det din ersättning baserat på gällande kilopriser för metallerna i fråga. Vi är måna om att processen ska vara smidig samt gynnsam för dig och svarar gladeligen på frågor kopplat till hur försäljningen går till, utställning av containrar och/eller transport, etcetera.

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in