08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja skrot Nacka

Har ditt företag metallskrot liggandes som inte kommer till någon användning och bara tar upp onödig plats, eller känner du kanske igen dig i detta som privatperson? Då kan det vara hög tid att samla ihop ditt skrot och sälja det vidare! Järn- och metallskrot behövs i många olika former av produktion och för dig som materialägare finns det därför möjlighet att tjäna pengar genom försäljning av skrotet.

Återvinning av skrot - historiskt sett

Återanvändning av metaller och metallskrot har förekommit under lång tid, om än i lite mindre sofistikerade former än i dagsläget. Redan så tidigt som år 400 f.Kr. sysslade människor med återvinning. Innan den industriella revolutionen massproducerades inte metall på samma vis som det på senare tid gjort, vilket ledde till ett stort behov av att återanvända metaller under denna tid. Det har hittats bevis på att brons- och annat metallskrot i stor utsträckning samlats in och smälts om framförallt i Europa. Den primära drivkraften för att återvinna skiljer sig dock från hur det ser ut i dagsläget; på den tiden gjordes det främst i ekonomiskt syfte, medan miljö- och hållbarhetsfördelar numera är i fokus.

Sälja skrot Nacka

Under andra världskriget fick metallåtervinning ett stort uppsving, då kriget skapade stora ekonomiska problem och underskott av olika råmaterial som användes vid tillverkning av vapen och andra varor. Detta ledde till att folket uppmanades att samla in och donera så mycket metallskrot som möjligt för att täcka upp för detta underskott, och det blev något av en kulturell rörelse att samla och donera skrot.

Sen 1960-talet och framåt har miljörörelsen växt sig stark i stora delar av världen, inklusive Sverige. I samband med detta så har miljöfrågor såsom återvinning fått än större utrymme och nya tekniker för insamling och sortering har växt fram. Lagar och regelverk kring miljöhantering har formats och utvecklats. Organisationer inom alla olika branscher bedriver aktivt arbete med hållbarhet och att kommunicera ut detta hållbarhetsarbete till konsumenter. Även bland många privatpersoner har miljöfrågor fått ta än större plats i det vardagliga livet och i arbetet, samt blivit ett hett ämne för diskussion med vänner och familj. 

Är du bosatt i Nacka och vill sälja ditt skrot? 

Som framgår av texten ovan har återvinning av olika material inklusive metaller länge varit en del av våra liv och samhället i stort. Så vill vi givetvis att det ska fortsätta vara, för både vårt egna och miljöns bästa. Viktigt är då att vi arbetar med återvinning och återanvändning i alla delar av vårt avlånga land - för dig som bor i Nacka finns All Metal Recycling här för att bistå dig i det! Vi köper ditt skrot till ett skäligt pris baserat på volym och dagsaktuella kilopriser för olika material. Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur du går tillväga för att sälja skrot i Nacka!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 nov öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in