08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja metallskrot Nacka

Miljömedvetenheten hos människor och organisationer världen runt har under de senaste åren växt och fortsätter att växa i snabb takt. Allt fler börjar reflektera kring hur de val som görs i vardagen, arbetet eller i produktion påverkar vår miljö och huruvida det finns alternativ som kan vara mer lämpliga ur ett miljöperspektiv.

Återvinning är för de flesta en central del i den insats man gör för miljön. De tydligaste exemplen är kanske då vi källsorterar samt pantar våra burkar och flaskor. Men vad gör du/ditt företag egentligen med metallskrot i Nacka? Det kan vara otympligt att hantera och bökigt att återvinna på korrekt sätt, inte minst för företag med stora mängder. De goda nyheterna är att det inte behöver vara så - sälj ditt metallskrot till oss så blir processen inte bara smidig, utan också ekonomiskt gynnsam för dig!

Om oss

All Metal Recycling slog upp portarna i juli 2022. Vi köper metall- och järnskrot från såväl privatpersoner som företag, för att detta skrot sedan ska kunna återanvändas i tillverkningen hos till exempel järn- och stålverk då de producerar nya varor. Vårt mål är att ta vara på den stora potential som finns i järn- och metallskrot, då det i princip går att återvinna dessa material i oändlighet utan att det innebär sämre kvalitet eller prestanda.

Att ta vara på skrot är en fundamental del i en mer hållbar produktion av järn- och metaller. I och med en fortsatt global befolkningstillväxt och utveckling kommer en stor efterfrågan på olika metalliska råvaror och metaller även i framtiden vara ett faktum. Det vore inte hållbart att ständigt framställa nytt material för allt som ska produceras och tillverkas, då detta har påtagliga konsekvenser för vår miljö. De gruvor där olika metaller bryts kan bland annat orsaka utsläpp av just metaller samt andra ämnen till vattendrag. De processer som brytning av malm och produktion av ny metall involverar kräver därtill också avsevärt större mängder energi än vad återvinning resulterande i samma mängd metall gör. Vi finns här för dig som vill sälja metallskrot i Nacka!

Sälja metallskrot Nacka

Sälja metallskrot i Nacka - så funkar det

När du säljer ditt metallskrot till oss så ser vi först till att materialet hamnar hos oss, antingen via transport vi hjälper dig att boka eller genom att du själv transporterar skrotet till oss. Efter det så separeras de olika materialen och sorteras in i fraktioner, för att se till att återvinningsprocessen kan påbörjas samt att den sker på bästa möjliga vis. Den ersättning du får för ditt skrot beror på hur stor volymen är, samt vilka material det rör sig om och vad det aktuella priset per kilo för materialet i fråga är. Pengarna för det skrot du säljer oss har du som privatperson på kontot inom 5 dagar, eller som företag inbetalt via bank- eller plusgiro vid månadsskifte.

Varmt välkommen att kontakta oss, så hittar vi den bästa lösningen för dig och dina behov!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in