08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja koppar Värmdö

Koppar används både av företag och privatpersoner sedan lång tid tillbaka, av goda skäl. Det är nämligen en metall med en rad egenskaper som gör den användbar i olika syften, vilket också leder till att koppar har ett förhållandevis högt försäljningspris per kilo i jämförelse med många andra metaller. För personer och verksamheter som har kopparskrot att göra sig av med finns det pengar att tjäna på försäljning, samtidigt som det också är bra för miljön.

Fakta om koppar

Koppar leder både elektrisk ström och värme väldigt bra. Många av de ändamål koppar används till kan kopplas till dessa två egenskaper; till exempel återfinns metallen i många olika elektronikprodukter, motorer och dricksvattenledningar. Ungefär 65% av den koppar som i dagsläget produceras världen över används i syfte att leda och ta fram elektricitet. Koppar är också ett korrosionsbeständigt material som är tacksamt att forma och bearbeta, vilket gör det enkelt att arbeta med och använda i olika sammanhang.

Tack vare dessa egenskaper är koppar en välanvänd och viktig metall vi kommer behöva en lång tid framöver. Ett konkret exempel på detta är då koppar används i olika energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft. Dessa energikällor behöver koppar både för att generera elektricitet samt för att sedan överföra elektriciteten längre sträckor utan att energi ska gå förlorad längs med vägen. Då ovan nämnda energikällor är viktiga faktorer i den omställning av energisystemet som i framtiden kommer att ske så är ett stort behov av koppar att vänta kopplat till detta.

Sälja koppar Värmdö

Sälj ditt kopparskrot i Värmdö och bidra till ökad återanvändning

Som konstaterat tidigare i denna text är koppar en frekvent använd och extremt viktig metall som behövs för att många olika produkter och delar av vårt samhälle ska fungera. Precis som framställning av andra metaller och metalliska råvaror så har även produktionen av ny koppar konsekvenser och påverkan på vår miljö. Utvinning av koppar är en energikrävande process som också leder till utsläpp och ett större ekologiskt fotavtryck.

Att istället använda återvunnen koppar kräver betydligt mindre energi och minskar dessa negativa effekter kraftigt. När du säljer ditt kopparskrot till oss är det precis vad som händer och vad du då är med och bidrar till! Efter att vi tagit emot skrot sorteras det för att sedan kunna smältas ner och omgestaltas. Därefter får materialen ny användning i industriella verksamheters tillverkning av olika produkter. Försäljning av koppar och kopparskrot är således ett utmärkt sätt att både bli av med skrotet till ett skäligt pris och samtidigt verka för ett mer hållbart jordklot!

Nyfiken på det aktuella kilopriset för koppar, eller har det kanske dykt upp andra funderingar hos dig kring att sälja skrot och/eller återvinningsprocessen för olika metaller? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in