08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja koppar Nacka

Företag eller privatperson baserad i Nacka, med kopparskrot som tar onödig plats? Låt oss avlasta dig från det! All Metal Recycling köper järn- och metallskrot av privatpersoner för att detta material sedan ska kunna användas på nytt i tillverkande industrier. Genom att sälja din koppar till oss bidrar du till ökad återanvändning och mindre brytande av ny koppar - detta är en viktig pusselbit i att utveckla en mer hållbar tillverkningsindustri och i förlängningen en hållbar värld för kommande generationer!

Sälja koppar i Nacka

Koppar är världens tredje mest använda metall och har en rad olika användningsområden - bland annat i mobiltelefoner, tåg, värmeelement och industriella maskiner. Efterfrågan för metallen ökar kontinuerligt sedan lång tid tillbaka och återanvändandet av koppar är en viktig del i att möta det behov som finns på ett hållbart sätt. Då koppar kan återvinnas i oändlighet med bibehållen prestanda är det enormt viktigt att ta vara på detta och se till att vi har en väl fungerande återanvändning nationellt och globalt. All Metall Recycling i Nacka vill tillsammans med dig se till att vi drar vårt strå till stacken i Nackaområdet!

Sälja koppar Nacka

Vi köper ditt kopparskrot i Nacka 

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att sälja ditt koppar i Nacka och bidra till hållbar återanvändning. Vid behov kan vi hjälpa till med utställning av containrar för uppsamling av ditt skrot eller upphämtning mot en kostnad. När vi mottagit ditt skrot sorterar vi materialet, varpå volymen sedan fastställs och en uträkning på din ersättning görs baserat på aktuella kilopriser. När återvinningsprocessen därefter påbörjas så betalas också ersättning ut, för privatpersoner inom fem arbetsdagar och för företag vid månadsskifte.

All Metal Recycling arbetar i dagsläget utefter ISO:s riktlinjer kring miljö och kvalitet och har som ambition att själva bli ISO-certifierade under år 2022. Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och arbetar kontinuerligt med förbättringar och utveckling kopplat till detta.

Välkommen att kontakta oss om för mer information! Vi svarar gladeligen på frågor kring aktuella priser, transport eller övriga delar av processen.

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in