08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Sälja järnskrot Stockholm

Det finns säkerligen en hel del järnskrot att avvara i de flesta hemmen, vare sig de boende i dessa hem är medvetna om det eller inte. Järn kan återfinnas i till exempel gamla verktyg och hushållsredskap du inte längre använder, och här finns det pengar att hämta. Det finns i dagsläget flera olika alternativ för att göra sig av med sitt järnskrot för både privatpersoner och företag, bland annat att sälja det och den vägen bli av med ditt skrot på ett sätt som både är bra för miljön och ger dig extra pengar i plånboken.

Att sälja ditt järnskrot är bra för miljön

Järnskrot som annars bara hade legat och skräpat i ett förråd eller lagerlokal kan istället användas i tillverkning av nya produkter. Det finns inget tak för återvinning av järn, då järnatomer är eviga. Således går det utmärkt att smälta om gammalt järnskrot för att det sedan ska kunna ta ny form och återanvändas. Sälja järnskrot av detta slag är enormt viktigt av flera olika skäl:

● Det sparar energi - återvinning av metall bevarar 95% mer energi än att producera ny metall från malmfyndigheter, och återvinning av järnskrot och andra metaller såsom koppar och aluminium kräver endast 15-20% av den energi som går åt vid nyproduktion (International Copper Association).

● Det skyddar och bevarar viktiga naturresurser - När vi återvinner behöver vi inte bryta ny järnmalm och kan därav bevara mer av denna viktiga naturresurs, så att den räcker så länge som möjligt.

● Minskar utsläpp - Ju större del av den tilltagande efterfrågan som existerar för järn och metaller som kan mötas med återanvänt material, desto bättre för vår miljö. Detta då gruvdrift och arbetet med att producera nytt järn och metaller leder till utsläpp av gaser som koldioxid, samt att det är väldigt resurskrävande.

Sälja järnskrot Stockholm

Sälj ditt järnskrot i Stockholm till oss

All Metal Recycling vill ta vara på förbrukade produkter och gammalt järnskrot. Vi ser till att den stora potential som fortfarande finns kvar i dessa material kommer till användning genom att förse olika industriella verksamheter med dem, så att de sedan kan användas i produktionen av nya järn- och metallprodukter. Vi tar vårt miljöansvar på allvar och arbetar enligt gällande regler- och riktlinjer, med sikte på att själva bli ISO-certifierade under 2022. När du säljer järnskrot till oss kan du således känna dig säker på att det kommer hanteras enligt konstens alla regler, av ett företag som kontinuerligt arbetar med att vara uppdaterade och proaktiva vad gäller miljöarbete. Den ersättning vi erbjuder för järnskrot och eventuellt annat metallskrot du önskar sälja till oss är baserad på rådande kilopriser - för dig som kund betyder detta att du alltid kommer bli erbjuden ett marknadsmässigt pris då du säljer ditt skrot till All Metal Recycling.

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in