08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Panta skrot

Skrot och pengar är kanske inte två saker vi vanligtvis förknippar med varandra, annat än då det gäller pantande av plastflaskor och metallburkar. Men till följd av ett stort globalt behov av järn och olika metaller både i nutid och framgent så finns det pengar att tjäna genom att “panta skrot”, det vill säga sälja ditt järn- och metallskrot mot ersättning.

Vad används skrot till och varför?

Metallskrot kan vara allt från bildelar till gamla köksredskap eller koppar från ett par kablar. Vi människor har sysslat med återvinning av metallskrot under lång tid, men längs vägen har det huvudsakliga syftet med återvinningen skiftat och metoderna har blivit mer avancerade och effektiva. Längre bak i tiden var anledningarna till återvinning främst ekonomiska, samt att det helt enkelt inte producerades så mycket metall. I dagens moderna samhälle är återvinning av metallskrot och att panta skrot framförallt viktigt av miljörelaterade skäl, då utsläpp och miljöförstöring är en av vår tids största utmaningar.

Panta skrot

Återvinning av alla slag är en viktig del av arbetet mot en bättre miljö. Att återvinna är en konkret åtgärd som alla privatpersoner och organisationer i vårt samhälle i någon mån kan deltaga i. Järn och metaller av olika slag är några av de material där återvinning har störst uppsida, då dessa material generellt sett kan återvinnas nästan hur många gånger som helst utan att tappa sina egenskaper och kvalitet. Det finns också mycket energi att spara in genom återvinning, då energiåtgången för brytning och framtagande av metaller överlag är stor. Ytterligare en fördel är att utsläpp och föroreningar av vatten och luft kopplat till detta framtagande i stor utsträckning kan undvikas när återvunnen metall istället används.

Hur pantar jag mitt skrot i Stockholm? 

All Metal Recycling är sedan juli 2022 verksamma inom metallåtervinning och köper skrot av såväl företag som privatpersoner. Ditt skrot kommer till oss antingen genom en transport vi hjälper dig boka eller att du själv transporterar det. När materialet är mottaget så separerar och sorterar vi det för att de olika råvarorna på bästa sätt ska kunna tas till vara på och återvinnas. Volymen för olika material kontrolleras och du blir sedan erbjuden ersättning utifrån denna volym och kilopriset för materialen. Efter att du sålt skrotet till oss ser vi till att det kommer ut till verksamheter i form av stål- och järnverk etcetera, där det används för att producera nya produkter.

Genom denna återvinning är vi tillsammans med och bidrar till den cirkulära ekonomin, där redan utvunna resurser återanvänds så länge det är möjligt snarare än att kasseras då de fortfarande har mycket potential kvar. Den cirkulära ekonomin är ett verktyg för att nå miljö- och klimatmål samt de globala hållbarhetsmål som förekommer i Agenda 2030.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in