08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Metallskrot Värmdö

Visste du att det metallskrot du har skräpandes hemma kan vara värdefullt?

Det har under en lång tid funnits en kontinuerligt ökande efterfrågan på järn och olika metaller världen över. Det vore inte hållbart ur ett miljöperspektiv att bemöta denna efterfrågan endast med nyproduktion, varför det är viktigt att vi arbetar med återanvändning av redan förbrukade järn- och metallprodukter på både lokal, nationell och global nivå. Ett sätt att göra detta är genom att sälja sitt metallskrot på Värmdö, för att det sedan ska kunna nå fram till olika industriella verksamheter i behov av material och användas i deras tillverkning. Läs mer om metallskrot och hur det kan bli en lönsam historia för dig nedan!

Vad är metallskrot?

Med metallskrot avses produkter som är förbrukade och har kasserats eller inte längre används, samt metallspill och liknande. Det kan röra sig om till exempel gamla sågblad, färgburkar i järn, fälgar, kablar av olika slag eller en gammal cykel - listan kan göras lång.

Kikar man runt i sitt hem, i olika förråd, garage etcetera så finns det säkerligen en hel del metallskrot på Värmdö att skramla fram för de flesta. Även företag kan garanterat göra skrotfynd längst bak i någon lagerlokal eller andra utrymmen.

Metallskrot Värmdö

Återanvändning av metallskrot skapar en bättre miljö

Behovet av järn och olika metaller är som tidigare nämnt stort. Till exempel så förväntas efterfrågan för aluminium ha ökat med 50% fram till år 2050, och i samband med detta kommer över 9 miljoner ton aluminiumskrot behövas. Liknande siffror går att hitta för flertalet olika metaller och det är viktigt att vi alla hjälps åt för att se till att tillräckligt mycket metallskrot hittar fram till de industrier som behöver det.

Fördelarna med återanvändning av metallskrot är många och stora sett ur ett miljöperspektiv:

● Mindre metall lagras i deponier och kommer istället till användning

● Upp till 20 gånger mindre energiåtgång jämfört med att extrahera metallerna från malm, utan att kompromissa med materialens kvalitet

● Stora minskningar av koldioxidutsläpp jämfört med att bryta nya metaller

● Minskad vattenanvändning samt kraftigt minskade luft- och vattenföroreningar

Vi köper ditt metallskrot på Värmdö 

All Metal Recycling öppnade upp sommaren 2022 och är en del av bolaget Lantz Järn & Metall AB. Att som företag ta sitt miljöansvar är en självklarhet för oss och vi prioriterar att hålla oss utbildade och uppdaterade inom miljö högt. Som kund kan du känna dig trygg i att vi arbetar efter internationellt vedertagna standarder för kvalitet och miljö.

Kanske har du nu blivit inspirerad att börja leta runt efter metallskrot där hemma, eller så vet du redan vart det gömmer sig. Vi är intresserade av de flesta olika metaller, järn, kabelskrot etcetera och erbjuder dig som kund ett marknadsmässigt pris när du säljer till oss, samt olika lösningar för transport. Tveka inte att höra av dig!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in