08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Metallåtervinning Värmdö

Vad brukar du göra med metallskrot och olika metallförpackningar som blir liggandes? Det kan vara jobbigt att ta tag i, kanske vet du inte riktigt vart du ska vända dig. I många fall kan det röra sig om flera år det ligger där innan det till slut hanteras på ett eller annat sätt - inte minst för företag, med stora mängder skrot.

Möjligen blir det till slut så att det körs till en soptipp eller återvinningscentral. Medan det är ett klart bättre sätt att ta hand om metallskrot ur ett miljöperspektiv i jämförelse med att låta det ligga och skräpa, så finns det än bättre alternativ - nämligen metallåtervinning på Värmdö och på så vis tjäna en slant samtidigt som du tar ditt miljöansvar!

Fakta om metallåtervinning Värmdö

Återvinning är en stor och viktig del i arbetet med att skona och bevara vår planet. Mer än 400 miljoner ton metall återvinns årligen världen över och Sverige är ett av länderna som är i framkant vad gäller återvinning överlag (Huffpost). Så vill vi givetvis att det ska förbli, och därför är det viktigt att vi arbetar med metallåtervinning även i Värmdö!

Återanvändning av metall möjliggör minskad energiförbrukning i jämförelse med brytning och produktion av nya metaller. För järn och metaller såsom koppar och aluminium kan återanvändning spara mellan 75-95% av energin som annars hade krävts för att bryta och producera ny metall. Det innebär även att vi då kan spara på olika sorters malm som annars hade gått åt i produktionen av nya metaller, exempelvis järnmalm och kopparmalm. Malm av dessa slag utgör viktiga, icke-förnybara naturresurser.

Metallåtervinning Värmdö

I olika delar av de processer som utförs vid stålverk så genereras utsläpp. Koldioxidutsläpp sker främst då järnmalmsreduktion utförs och andra utsläpp sker bland annat då fossil energi används i värmnings- och värmebehandlingsugnar (Jernkontoret). Inom industrin arbetas det aktivt med att minska miljöpåverkan och möjligheten att ersätta nyproduktion med återanvändning i så stor utsträckning som möjligt är en viktig pusselbit i att uppnå detta.

Vi hjälper dig med metallåtervinning i Värmdö

All Metal Recycling köper ditt järn- och metallskrot. Vi erbjuder en skälig ersättning baserat på mängden skrot du önskar sälja och aktuella priser för de olika materialen. Beroende på dina behov erbjuder vi också olika transportlösningar, för att göra det hela så smidigt som möjligt.

När vi mottagit ditt skrot så sorteras det utefter vad som kan återvinnas och vilket material det är. Metallerna genomgår sedan en återvinningsprocess i syfte att bli brukbart för olika industriella verksamheter som järn- och stålverk. För dig som privatperson har du pengarna för dina metaller på ditt konto inom 5 arbetsdagar, och för företag görs utbetalningen via bank- eller plusgiro vid månadsskifte.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur försäljning av metallskrot fungerar!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in