08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Metallåtervinning Tyresö

Det är en god idé att återvinna metaller och metallskrot av flera olika anledningar - energibesparingar, mindre miljöpåverkan samt ekonomisk ersättning till dig som kund är några av dem. Nu för tiden återvinner vi en mängd olika material, och tur är väl det för vår miljö.

Det som gör järn och metall så fördelaktigt när man talar om återvinning är att materialen kan återvinnas mer eller mindre hur många gånger som helst och fortfarande fungera lika bra. I och med att olika sorters malm som ligger till grund för produktionen av nytt järn och nya metaller inte är oändliga resurser blir det extra viktigt att se till att potentialen hos förbrukade metallprodukter verkligen tas till vara genom just metallåtervinning i Tyresö.

Vad används järn och olika metaller till?

Användningsområdena för metall och metalliska råvaror är många. Några är du säkert bekant med och några kanske är mer förvånande. Järn används bland annat för att göra stål, som i sin tur förekommer som balkar i byggnationer, i olika fordon, broar med mera. Aluminium är vi väl bekanta från olika dryckesburkar och andra förpackningar, men det förekommer även i olika husgeråd, bildelar och flygplan.

Koppar leder både elektricitet och värme mycket väl. Därför är det också till största del detta koppar i dagsläget används till, men det kan också återfinnas i till exempel musikinstrument. Vi har bara skrapat på ytan av den stora funktion som olika metaller fyller i vårt samhälle, och det är enkelt att förstå varför de är högst nödvändiga för att vårt moderna samhälle ska fungera och fortsätta utvecklas.

Metallåtervinning Tyresö

Av allt att döma kommer det även fortsättningsvis finnas ett stort behov av olika metaller och metalliska råvaror. Detta leder också till större incitament och påtryckningar till att öppna nya gruvor där dessa metaller kan brytas, men detta är inte helt oproblematiskt. Gruvor kan påverka sitt närområde negativt vad gäller exempelvis vattenresurser i närheten och den biologiska mångfalden i området (Naturskyddsföreningen

). Många av dessa effekter hänger kvar under lång tid, och medan det är oundvikligt att nya gruvor öppnas så kan återbruk av metaller leda till att en större andel av den totala produktionen sker på ett hållbart vis.

Metallåtervinning för privatpersoner och företag i Tyresö 

I Sverige är vi generellt sett duktiga på att återvinna, men nog finns det ändå stora mängder metallskrot som inte hittar rätt och kommer till nytta. Vi vill se till att detta inte behöver vara fallet i Tyresö och hjälper dig därför gärna att återvinna ditt metallskrot! Det skrot vi samlar in genomgår sortering och eventuell bearbetning om nödvändigt för att uppfylla kraven hos de metallverk och dylika verksamheter vi arbetar med. Sedan fortsätter återvinningsprocessen och ditt gamla skrot kommer till användning på ett miljövänligt sätt samtidigt som du också erhåller kompensation.

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in