08-715 24 40

Järn, Metaller & Handelsstål

Metallåtervinning Nacka

Det finns en stor uppsida i att återvinna metall, både för materialägare som väljer att återvinna och för samhället i stort. Vi kan hitta olika sorters metall så gott som överallt i vårt samhälle och våra hem, i en uppsjö av olika produkter och konstruktioner. Det är enkelt att förstå vilken viktig roll metall har i vårt samhälle och att det är en absolut nödvändighet för att saker och ting ska fungera som vi vill och förväntar oss. Vi kan hjälpa dig med metallåtervinning i Nacka.

Metallåtervinning i Nacka & Europa

Återvinning av metall är något som arbetas med världen över, där vissa länder ligger mer i framkant än andra. I Sverige är vi generellt bra på alla sorters återvinning och några andra europeiska länder som utmärker sig är exempelvis Tyskland och Österrike. European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) uppger att användning av stålskrot i produktionsprocesser sänker utsläpp av koldioxid med 58%, samtidigt som det också sparar 72% av den energi som går åt för nyproduktion.

Metallåtervinning Nacka

Även vad gäller bevarandet av viktiga resurser så finns det stora fördelar - återvinning av ett ton stål sparar 1,4 ton järnmalm och 0,8 ton kol. Vidare rapporterar EuRIC också att det under år 2018 sparades 157 miljoner ton koldioxid till följd av återvinning av 94 miljoner ton skrot, samt att återanvändning av stålskrot för nyproduktion minskar luftföroreningar med 86%, vattenanvändning med 40% och vattenföroreningar med 76%. Nyttjandet av stålskrot har potential att leda till inbesparingar av kostnader kopplat till miljöarbete med upp till 20 miljarder euro! Inte illa, va?

Återvinn ditt metallskrot i Nacka och få betalt 

I och med att det finns så många fördelar med återanvändning av metall bör vi alla sträva efter att i så stor mån som möjligt se till att det görs. Samtidigt kan det vara knepigt för både organisationer och privatpersoner att veta vart man bör vända sig och hur denna återvinningsprocess faktiskt fungerar.

Vi hjälper dig mer än gärna med detta och ser i samma veva till att du får ersättning för det material du lämnar in. Materialet kommer sedan sorteras och hanteras av oss för att det i nästa skede ska kunna användas i produktion hos till exempel stål- och järnverk. Svårare än så behöver det inte vara att göra miljön en tjänst! Önskar du hjälp med transport så erbjuder vi en rad olika alternativ beroende på hur stor kvantitet som behöver fraktas. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dig!

Öppettider

Måndag - Torsdag 7:00-16:00
Fredag 7:00-15:00

Lördag - Söndag STÄNGT


Avvikelser: Fredag 4 okt öppet 7:00-14:00 (dag innan Alla helgons dag)

Namn E-post Meddelande Skicka in